Sposób na motywację

Nad tym, jak motywować swoich pracowników do lepszej i bardziej efektywnej pracy na rzecz firmy od wielu lat dumają całe szeregi menadżerów. Najpopularniejszym sposobem motywowania pracowników do pracy są premie uznaniowe przyznawane przez pracodawcę. Nie raz sposobem, by zatrudniona osoba bardziej przykładała się do powierzonych jej zadań, jest uzależnienie wysokości wypłaty od osiąganych efektów. Często to po prostu kwestia kilka prostych zasad ujmowanych już przy spisywaniu wstępnej umowy o pracę. Jeśli dotyczy to branży handlowo-usługowej, premie polegają zwykle na tym, że ustala się procent uzyskanego utargu, jaki jest doliczany pracownikowi do pensji. Innym, bardziej wyszukanym i rzadziej stosowanym sposobem, który ma na celu sprawić, że pracownicy będą efektywniej pracować na rzecz zatrudniającej ich firmy, są imprezy firmowe. Przeważnie mają one charakter imprez integracyjnych. W takiej imprezie integracyjnej uczestniczą wszyscy pracownicy firmy lub pracownicy danego działu wraz ze swoim przełożonym. Impreza integracyjna jest eventem, który sprzyja lepszemu poznaniu się pracowników firmy. Ideą imprez firmowych jest to, żeby podczas wspólnej zabawy pracownicy nie tylko lepiej się poznali, ale także bardziej polubili. Cały fenomen imprez integracyjnych polega na tym, że warunki towarzyszące imprezie firmowej są na tyle miłe i przyjazne, iż nie zależnie od tego, jaka w rzeczywistości z charakteru jest dana osoba, w okolicznościach zorganizowanego eventu wyda się ona zawsze miła i sympatyczna. Imprezy integracyjne sprawiają, że pracownicy wyrabiają sobie pozytywną opinie o pracodawcy i współpracownikach. Najtrudniejsze zadanie podczas imprez integracyjnych należy do pracodawcy lub przełożonego. Podczas imprezy firmowej powinien on zmniejszyć dystans między sobą a podwładnymi. Impreza integracyjna musi dawać możliwość poznania bardziej ludzkiego, a mniej służbowego oblicza szefa. Cała trudność eventu polega jednak na tym, że przełożony musi się wydać pracownikom bardziej przyjazny, ale jednocześnie pod żadnym pozorem nie może stracić swojego autorytetu.

Comments are closed.