Koszty imprez

Analiza zysków i strat związanych z organizacją imprezy firmowej to ważne zajęcie, jakiego należy się podjąć nim o zamiarze organizacji imprezy integracyjnej poinformuje się jej potencjalnych uczestników. Koszty imprezy integracyjnej to nie tylko nakład finansowy na pokrycie rachunków za jedzenie, lokal czy dodatkowe atrakcje i prezenty dla pracowników. O kosztach imprezy integracyjnej należy również mówić w kontekście obecności pracowników w firmie. W znamienitej większości przypadków imprezy integracyjne nawet, jeśli odbywają się poza godzinami pracy, wymagają częściowej nieobecności pracowników na swoim stanowisku. Często w dniu, w którym odbywa się impreza integracyjna, pracownicy oczekują, że zostaną na przykład wcześniej zwolnieni do domu, by mogli się spokojnie przygotować do wieczornej imprezy firmowej. Jeśli jest to impreza firmowa trwająca do późnego wieczora, aby frekwencja dopisała do samego końca, należy zaproponować pracownikom, by następnego dnia mieli dzień wolny od pracy lub mogli zjawić się na stanowisku o późniejszej godzinie. Jeżeli charakter imprezy firmowej tego wymaga, na przykład jest to event w plenerze, pracownicy cały dzień nie będą w pracy. A oczywiście taki płatny dodatkowy urlop to dla firmy poniesione straty. W związku z tym do imprezy firmowej należy podejść z ekonomicznym zacięciem i zrobić bilans zysków i strat tego eventu. Do zysków, jakie przynosi impreza integracyjna, jest zbudowanie lepszego wizerunku firmy. Pracownicy lepiej poznają siebie nawzajem, a często mogą na przykład ujrzeć ludzką twarz swoich przełożonych. Podczas rozmów na tematy nie służbowe, może się okazać, że niektórzy pracownicy mają wspólne hobby, dzieci w tym samym wieku czy chodzące do tej samej szkoły i wiele innych spraw, za sprawą, których pracownicy poczują, że są sobie bliżsi. Czy to może przełożyć się na zyski w ujęciu materialnym? Oczywiście, że tak! Sympatyczna atmosfera w firmie sprawia, że pracownicy chętniej przychodzą do pracy, bardziej angażują się w wykonywane zadania, a nie tylko patrzą na zegarek odliczając godziny do opuszczenia stanowiska.

Comments are closed.